«
»

Ondřej Vrabec

účinkování u orchestru od: 5.5.2002 do: spolupracuje

Hornista a dirigent Ondřej Vrabec (1979) patří přes svůj věk mezi nejostřílenější české umělce. Intenzivní koncertní dráhu sólisty, komorního a orchestrálního hráče započal dlouho před prahem dospělosti; v pouhých 17 letech poprvé usedl na první židli skupiny lesních rohů České filharmonie a sólohornistou tohoto tělesa byl definitivně jmenován o dva roky později. Je absolventem Pražské konzervatoře (lesní roh – prof. B. Tylšar, dirigování – prof. V. Válek, H. Farkač, M. Němcová, M. Košler) a Akademie múzických umění v Praze (dirigování – prof. R. Eliška, J. Bělohlávek, F. Vajnar a další). Studium si doplnil četnými mistrovskými kurzy (např. Hornclass, Francouzsko – Česká akademie), nejcennějším impulsem pro formování uměleckého přístupu mu byla spolupráce s elitou světové dechové školy (S. Azzolini, M. Bourgue) v rámci S. Végh / B. Martinů Academy a Maurice Bourgue Ensemble. Je držitelem titulu absolutního vítěze soutěže konzervatoří v Ostravě, několik dalších laureátských titulů získal jako komorní hráč (Concertino Praga, soutěž Mozartovy obce aj.). V roli sólisty vystoupil do dnešního dne s desítkami domácích i zahraničních orchestrů (mimo jiných Česká filharmonie, Nagoya Philharmonic Orchestra, Sólistes Européenes Luxembourg, Augsburg Philharmonic Orchestra, Státní filharmonie Košice, Rzeszow Philharmonic, Lviv Philharmonic) pod vedením významných dirigentů (Sir John Eliot Gardiner, Vladimir Ashkenazy aj.), publiku se často představuje též sólovými recitály. Významný podíl jeho činnosti představuje komorní hudba (především Brahms Trio Prague, dále např. PhilHarmonia octet, Juventus Quintet, Czech Philharmonic Horn Club atd.). Vytvořil obsáhlou fonotéku pro Český rozhlas a několik gramofonových titulů. Profilový disk Brahms Trio Prague, realizovaný unikátním způsobem ve vlastní hudební a zvukové režii získal skvělé ohlasy kritiky doma i v zahraničí. Recenzent prestižního amerického magazínu Fanfare jej označil za pravděpodobně nejlepší dosud realizovanou nahrávku Tria Es Dur, op. 40 J. Brahmse a umístil jej na Want List – výběr 5 nejlepších světových klasických CD roku 2008. Ondřej Vrabec podnítil přímou i nepřímou cestou vznik četných soudobých kompozic pro nejrůznější instrumentální obsazení v kombinaci s lesním rohem. Většina z nich je mu věnována a byla jím zpravidla provedena nebo nahrána ve světové premiéře. Stále více respektu si získává jeho činnost pedagogická – vede mistrovské kurzy (Japonsko, Kanada, ČR) a trvale spolupracuje s japonskou vzdělávací společností And Vision Inc. Tokio. Do pražského Rudolfina za ním na soukromé lekce přijíždějí studenti z nejrůznějších konců světa.

Dirigentská dráha Ondřeje Vrabce je mladšího data, avšak nemenšího významu a rozsahu. Řídil celou řadu domácích i zahraničních těles (Česká filharmonie, Reykjavik Chamber Orchestra, Symfonický orchestr Českého rozhlasu, Státní filharmonie Košice, Galeria Wind Orchestra Tokio, Pražská komorní filharmonie, Pražský komorní orchestr, Janáčkova filharmonie Ostrava, Collegium Českých filharmoniků, Jihočeská komorní filharmonie České Budějovice, Komorní filharmonie Pardubice, Filharmonie Hradec Králové, Karlovarský symfonický orchestr, Plzeňská filharmonie, Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín, Moravská filharmonie Olomouc a Komorní orchestr Pavla Haase), představil se na mezinárodních festivalech (Pražské jaro, Mitte Europa, Český Krumlov). Je členem mezinárodního týmu dirigentů jednoho z největších festivalů soudobé hudby ve světě – Ostrava Days. K jeho operním počinům patří dvojí nastudování Figarovy svatby v opeře v Ústí nad Labem a v pražském divadle Komedie. V letech 2002 a 2004 byl stipendistou London Masterclasses, kde pod vedením zakladatele Bostonských filharmoniků Benjamina Zandera pracoval s orchestrem London Soloists Chamber Orchestra. V roce 2007 se v mezinárodní dirigentské soutěži Pražského jara umístil na 4. příčce, získal čestné uznání poroty a další dvě ceny pro nejúspěšnějšího českého kandidáta. V říjnu 2010 se poprvé představil v roli dirigenta svému domovskému orchestru – České filharmonii. Na základě osobní žádosti světově proslulého dirigenta Sira J. E. Gardinera převzal vedení prvního zkouškového dne koncertu k uctění památky Sira Ch. Mackerrase. O měsíc později s Českou filharmonií debutoval koncertně záskokem za Manfreda Honecka. V únoru roku 2012 jej s tímto tělesem čekají dva abonentní koncerty se zcela exluzivním programem. V říjnu 2011 vedl Ondřej Vrabec první turné Pražské komorní filharmonie do Jižní Koreji. Společně s Collegiem Českých filharmoniků nahrál dva gramofonové tituly – DVD „Proměny“ (projekt skupiny Čechomor, vydáno Universal Music, zvoleno deskou roku) a CD koncertantní tvorby pro housle a violu (Gabriela Demeterová, Supraphon).

Nedílnou součástí aktivit Ondřeje Vrabce je profesionální zájem o vinařskou problematiku. Má za sebou aktivní zkušenost sommeliera, navštěvuje vinařství ve světě a publikuje o víně. Je držitelem osvědčení o výcviku a výběru vybraných posuzovatelů pro senzorickou analýzu dle normy ČSN ISO 8586-1 (zkouška 1. stupně). Jeho zásluhou jsou do České republiky dovážena excelentní vína dvou nejprestižnějších uruguayských vinařství – Bodega Bouza a Bodega Pizzorno.