«
»

Valentina Shuklina

Valentina Shuklina (nar.1982) dirigentka, skladatelka, klavíristka, šansonierka – pochází z ukrajinského města Nikolajev, kde v r. 2001 absolvovala své první hudební vzdělání na Vyšší státní hudební konzervatoři v oboru klavír.
Od roku 2001 působí v České republice. Zde v roce 2007 absolvovala Pražskou konzervatoř (obory skladba u prof. O. Kvěcha a dirigování u prof. H. Farkače, M. Němcové, M. Košlera) a v roce 2006 začala studovat obor dirigování na Akademii múzických umění pod vedením H. Farkače, T. Koutníka, L. Svárovského, N. Baxy, J. Štrunce, L. Mátla, J.Chvaly.
V rámci svého studia mj. dirigovala Komorní orchestr Pražských symfoniků, Komorní Filharmonii Pardubice a Plzeňskou Filharmonii,Filharmonii Hradec Kralove.
Pravidelně spolupracuje s komorním orchestrem Quatro a orchestrem Prague Royal Orchestra.
V posledních letech se věnuje také umělecké práci s pěveckými sbory: V roce 2008 začala spolupracovat s Foerstrovým komorním pěveckým sdružením, se kterým na podzim roku 2008 vyhrála první cenu i Grand Priex v soutěži Venecia Musica 2008. Byla sbormistryní spojených Pražských mužských sborů a je sbormistryní sboru pravoslavného kostela sv. Cyrila a Metoděje v Praze.
Pravidelně spolupracuje se sborem En Arche.
Od roku 2009 spolupracuje s dramatickými divadly jako hudební poradce a korepetitor: 2009 – „Left Right Left“- divadlo Komedie, „2010 – „Běsi“, 2011 –„ Taneční hodina“- Divadlo v Celetné.
V roce 2009 založila „Nezávislé Operní studio“, které se zabývá uváděním klasických titulů v netradičních prostředích.