«
»

Marek Šedivý

Marek Šedivý Debutoval v roce 2009 na Chopinově festivalu v Mariánských Lázních ještě v době studií na Pražské konzervatoři. Jako posluchač H. Farkače, M. Němcové a M. Košlera absolvoval v roce 2010 vystoupením v Rudolfinu (Dvořákova Symfonie č. 9 u příležitosti 200. výročí založení Pražské konzervatoře). Během studií se rovněž účastnil mistrovských kurzů např. u Kennetha Kieslera (University of Michigan) či Vladimira Ponkina (Moskevská konzervatoř). V současné době studuje magisterský program v oboru dirigování na pražské AMU. V České republice spolupracuje např. se Symfonickým orchestrem hl. m. Prahy FOK, PKF – Prague Philhamonia, Haasovým komorním orchestrem či Severočeskou filharmonií Teplice a vystupuje na domácích hudebních festivalech. 1. ledna 2015 provede při novoročním koncertu orchestru FOK obě řady Dvořákových Slovanských tanců. Mezi nejnovější zahraniční zkušenosti Marka Šedivého patří uvedení baletu Orpheus Igora Stravinského v rámci Internationale Gluck Opern Festspiele 2014. Baletní a zejména operní hudbě věnuje Marek Šedivý velkou pozornost. Pozoruhodnou zkušenost získal např. v roce 2013, kdy byl na doporučení Jiřího Bělohlávka angažován jako asistent dirigenta v inscenaci Wagnerova Tristana a Isoldy v Canadian Opera Company Toronto. V červenci téhož roku dirigoval představení Janáčkovy Lišky Bystroušky v rámci Evropské hudební akademie v Teplicích. Čerstvě se podílí na produkci baletu Spartakus A. Chačaturjana v Divadle J. K. Tyla v Plzni. Jako dirigent se Marek Šedivý soustředí na domácí a zahraniční klasicko-romantický repertoár, věnuje se ale i hudbě soudobé. V probíhající sezóně ho čeká mj. březnový koncert s PKF – Prague Philharmonia a květnový debut na MHF Pražské jaro se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu. V lednu natočí pro firmu Sony dva z Beethovenových klavírních koncertů s čínskou sólistkou Fang Yuan a BBC Symphony Orchestra. Marek Šedivý (nar. 1987 v Praze) je rovněž klavíristou a vyhledávaným komorním hráčem. Pravidelně vystupuje s houslistou Jakubem Fišerem. V roce 2012 vydali společné CD s houslovými sonátami C. Francka, C. Debussyho a F. Poulenca. Rovněž nahrávají pro Český rozhlas. Mezi jeho další komorní partnery patří např. houslista a violoncellista Josef a Petr Špačkovi, se kterými v roce 2007 nahrával pro japonskou stanici NHK a následně s nimi absolvoval koncertní turné po Japonsku. .