»

Historie

Jindřichohradecký symfonický orchestr z. s. byl založen roku 1998 z popudu Petra Bajera, který byl několik let dirigentem orchestru, a Bohumila Komínka, který se o orchestr staral 10 let v roli jednatele. Na jeho práci pak plynule navázal Daniel Smejkal.

Orchestr začínal s díly barokních skladatelů a období raného klasicismu. Později se repertoár začal rozšiřovat a dnes si naši posluchači mohou vyslechnout díla od již zmiňovaného baroka až po skladatelské počiny 1. poloviny 20. století. Mezi skladateli tak nechybí J. S. Bach, G. F. Händel, W. A. Mozart, L. van Beethoven, M. P. Musorgskij, A. Dvořák, S. Rachmaninov, L. Janáček, samozřejmě nemůžeme zapomenout ani na našeho rodáka A. V. Michnu z Otradovic. JHSO se nevyhýbá ani skladbám tzv. vyššího populáru, s velkou chutí si členové orchestru také vždy zahrají různé filmové a muzikálové melodie. Vzhledem k tomu, že orchestr v minulosti pořádal plesy, hráli jsme i různé písně k tanci. V roce 2010 získal orchestr cennou zkušenost s hudbou inspirovanou lidovými melodiemi Kypru. Z tohoto výčtu vyplývá, že repertoárový rozsah orchestru je velmi široký.

Členská základna orchestru se neustále obměňuje. Stále v orchestru působí ještě i několik zakládajících členů, ale mnoho hráčů se již vyměnilo. Členy orchestru jsou amatérští hudebníci, ale najdou se mezi námi i profesionálové. Smyslem orchestru bylo od začátku dávat prostor mladým začínajícím hráčům, absolventům ZUŠ, studentům konzervatoří a dalších hudebních škol. Jsme rádi, že mezi nás neustále přicházejí další šikovní mladí hráči.

Po odchodu Petra Bajera orchestr spolupracoval s několika dirigenty, až jsme se setkali s Petrem Píšou, ten řídil JHSO několik let a orchestr pod jeho taktovkou udělal velký kus dobré práce. V posledních letech pak spolupracujeme s mnoha mladými dirigenty, obvykle studenty dirigování. Tak se JHSO setkal s Andreou Krausovou, bývalou violoncellistkou orchestru, Janem Steyerem, Solonem Kladasem, Janem Bubákem. Z poslední doby je třeba připomenout Vojtěcha Jouzu, Valentinu Shuklinu, či Marka Šedivého. Pro orchestr je velkým obohacením, že může čerpat ze zkušeností a nadšení těchto lidí.

JHSO dává příležitost i mnoha mladým sólistům, instrumentalistům i zpěvákům. Někteří z nich jsou členy orchestru, někteří se jimi následně stali a jiní pouze hostují. Orchestr také spolupracuje s místními sbory, ať už to byl v minulosti PS Smetana, nebo z poslední doby Zanoty – sbor GVN, nebo YMCA Jakoubek.

Počet koncertů pro jindřichohradecké posluchače se ustálil na pravidelných čtyřech. JHSO se snaží pro své příznivce vybírat nejen zajímavé skladby, ale i zajímavé prostory, jež nabízí starobylý Jindřichův Hradec ( Rytířský sál a nádvoří Státního hradu a zámku, sál KD Střelnice, kaple Máří Magdalény, či kostel Nanebevzetí Panny Marie). JHSO často koncertuje v různých městech České republiky, vystupuje však i v zahraničí, např. v Německu, Rakousku, na Kypru.

Úspěchy JHSO z minulých let zároveň povzbuzují členy k další umělecké práci a dosažení dalších cílů.