»

Josef Štefan

Josef Štefan se narodil 15. listopadu 1993 v Domažlicích, kde od první třídy navštěvoval ZUŠ v oborech klavír, klarinet a zpěv. V roce 2009 byl přijat na Pražskou konzervatoř na klasický zpěv. Od roku 2011 tamtéž studuje dirigování (Miriam Němcová, Hynek Farkač) a sbormistrovství (Miroslav Košler). V roce 2014 na Pražské konzervatoři maturoval v oboru dirigování s Talichovou komorní filharmonií. V letošním roce tam své studium ukončil absolutoriem a pokračuje v něm v dirigentské třídě na pražské HAMU. 

V letech 2011 až 2012 byl sbormistrem pěveckého sboru Rosa, taktéž v roce 2011 založil Český komorní ansámbl mladých. Spolupráce se svými vrstevníky ho velmi těší, proto každoročně připravuje několik koncertů s Českým komorním ansámblem mladých. Z předešlých jmenujme např.: v srpnu 2012 vystoupení ansámblu na Mezinárodním hudebním festivalu Petera Dvorského, v roce 2013 účast ansámblu na Mezinárodním festivalu „Šengenský poludník“ v Košicích a Ukrajině, v červnu 2015 koncert s mladým barytonistou Jiřím Poláčkem nebo v srpnu téhož roku účinkování na zahajovacím večeru Mezinárodního sociologického kongresu v Kongresovém centru v Praze. V současné době působí jako regenschori ve Lhotecké farnosti v Praze, kde je zároveň sbormistrem chrámového sboru či externě spolupracuje s operou Národního divadla.  

Mezi jeho další úspěchy patří vítězství v celostátní pěvecké soutěži Zpěváček 2006 a následující koncerty, při nichž vystoupil na pódiu s Peterem Dvorským a Evou Urbanovou. Spolupracoval s operou v Plzni či s činohrou Národního divadla v Praze, kde dirigoval jako sbormistr na scéně v činohře Figarova svatba

Na podzim 2015 Josef Štefan nastudoval Dvořákovy symfonické předehry /Othello a Karneval/ se symfonickým orchestrem Pražské konzervatoře. Na pódiu se rovněž setkal s mladým pianistou Matyášem Novákem při provedení Schumannova Klavírního koncertu a-moll v Hradci Králové, také spolupracoval s Jindřichohradeckým symfonickým orchestrem na jeho tradičním Adventním koncertu. 

V červnu 2016 absolvoval Pražskou konzervatoř s Filharmonií Hradec Králové, kde uvedl Čajkovského předehru-fantazii Romeo a Julie a Klarinetový koncert Jeana Françaixe se sólistou Markem Švejkarem. Poté s Českým komorním ansámblem mladých nastudoval pro svůj závěrečný koncert Symfonii č. 8 Antonína Dvořáka a též jeho Houslový koncert a-moll s Eliškou Kukalovou. V závěru téhož měsíce dirigoval  Benefiční  koncert v Ústí nad Labem se sólisty Národního divadla. 

Na konci října 2016 připravuje Josef Štefan koncert s Jindřichohradeckým symfonickým orchestrem či v listopadu nastuduje s Českým komorním ansámblem mladých Beethovenovu 7. symfonii.