«
»

Kristina Šalšová Štanclová

Kristina Šalšová Štanclová (*1988) vystudovala hru na hoboj na Pražské konzervatoři ve třídě Františka Xavera Thuriho a Jana Thuriho. Zúčastnila se řady mistrovských kurzů v České republice, Německu a Itálii u Jean-Louise Capezzaliho, Jerôma Guicharda, Thomase Indermühleho a Françoise Leleux. Absolvovala také kurzy barokního hoboje na Mezinárodní letní škole staré hudby ve Valticích.

         Dirigování studovala nejprve na Pražské konzervatoři (Hynek Farkač, Miriam Němcová, Miloslav Košler) a od roku 2013 tento obor studuje na Hudební fakultě AMU (doc.Tomáš Koutník, odb.as.Hynek Farkač, Prof.Jiří Chvála, odb.as.František Babický). V letech 2010-2015 byla též studentkou oboru Hudební režie (Prof.Jaroslav Smolka, Prof.Jaroslav Rybář)

         Jako dirigentka nejprve spolupracovala s orchestrem Šarbilach. Později pak s Komorním orchestrem Pavla Haase debutovala v rámci projektu Young Czech Talents. V letech 2012-2013 byla dirigentkou Kolínské filharmonie. Na 20. ročníku adventního koncertu Harmonie dirigovala Český národní symfonický orchestr, kde mimo jiné spolupracovala se světoznámým tenoristou Peterem Dvorským. Dirigovala také Talichovu komorní filharmonii. Během studií na HAMU dále spolupracovala s Plzeňskou filharmonií a Akademickými komorními sólisty. V operním studiu HAMU nastudovala několik operních inscenací. Jako sbormistryně také pravidelně spolupracuje s Komorním smíšeným pěveckým sborem Rosa a pěveckým sborem En Arché.