«

Adventní koncert

Program

Skladby období baroka jsou neustále velmi často interpretovány, je to hudba, která navzdory času, jenž uplynul od jejího vzniku, je nám stále velmi blízká. Léta jí neubrala nic na kráse. A protože adventní doba by měla být zejména o pohlazení po duši, vybrali jsme tentokrát skladby autorů, jež spojuje právě toto stylové období. Zazní díla autorů, jejichž jména někdy slyšeli všichni. Dokonce i ti, kterým tzv. vážná hudba nic neříká, určitě v paměti vyloví, že jména Johanna Sebastiana Bacha, Georga Friedricha Händela a Antonia Vivaldiho už někdy zaslechli. S dílem J. S. Bacha se může setkat i na takovém místě, kde bychom to jenom málo očekávali. Když slezete do hloubky Chýnovských jeskyní, průvodce zhasne světlo a ozve se část z Tokáty a fugy d moll, je to zážitek, při kterém jde mráz po zádech.

A abychom trošku vyrovnali stáří skladeb, k jejich provedení jsme si přizvali samé mladé sólisty. Na housle zahrají Pavla Michalová a Jakub Fišer, zobcovou flétnu ozezní Kateřina Zemanová a Barbora Plachá a struny harfy se rozvlní pod prsty Kamily Jouzové. Mladý je i dirigent Marek Šedivý, který už má ale za sebou mnoho profesionálních úspěchů.

A protože se scházíme v období Adventu a zbývá nám už jenom krůček, než vstoupíme do nového roku, chtěli bychom Vám, našim posluchačům a příznivcům, popřát klidné a šťastné Vánoce a do nového roku mnoho zdraví, pohody a úspěchů v osobním i profesním životě. A my, členové JHSO, doufáme, že i v následujícím roce nám zachováte svou přízeň.