«
»

Petr Bajer

účinkování u orchestru od: 27.10.1998 do: spolupracuje


narodil se v Jindřichově Hradci 12.6.1974. Kromě podpory a zázemí v rodině měl motivaci k aktivnímu hudebnímu životu i na 1. ZŠ, kde se podílel na činnosti pěveckého sboru, který zde obnovila Ivana Přibylová – Písařová. Základní hudební vzdělání v oboru housle získal v ZUŠ Vítězslava Nováka ve třídě Miroslava Chytky.
Po maturitě na zdejším gymnáziu (1992) pokračoval studiem na Pedagogické fakultě JU v Českých Budějovicích (obor český jazyk – hudební výchova) a dále na Filozofické fakultě UK v Praze (obor hudební věda).
Během středoškolských let účinkoval mj. ve folkové kapele Jen tak tak, stal se členem tanečního orchestru JHS modul a podílel se na činnosti chrámového sboru, který do dnešní doby nese název Chrámový sbor Adama Michny.
Když přišel čas dokončení PF JU, zvolil si pro svou diplomovou práci historické téma o chrámové hudbě v Jindřichově Hradci. Při procházení rozsáhlého jindřichohradeckého farního archivu hudebnin byla objevena i Česká vánoční mše Jana Evangelisty Kypty, kterou tehdy připravil k provedení. Ohlas přípravných prací a provedení při půlnoční mši sv. v roce 1996 se stal základem pro založení tradice novoročních koncertů „Jindřichohradečtí hudebníci svému městu“ (několik let od ledna 1997 včetně). Zúčastněné hudebníky zážitek společného vystoupení oslovil do té míry, že chtěli pokračovat v dalším společném vystupování. Vznikl tak Jindřichohradecký symfonický orchestr, v jehož čele Petr Bajer zpočátku stál.
Studium dějin hudby a hudební teorie na FF UK jej přivedly k umělecké spolupráci se soubory Duodena cantitans a s komorním ansámblem Gontrassek. Na odborné úrovni se zabýval zejména starší hudbou (např. počátkem literátského bratrstva v Jindřichově Hradci). Těžištěm jeho zájmu se v této oblasti stala hudba 16. století.
Souběžně se studiem muzikologie se stal asistentem na katedře hudební výchovy PF JU v Českých Budějovicích, kde mu byly svěřeny přednášky z dějin hudby a příslušné poslechově analytické semináře, hlasová výchova a přednášky a cvičení z hudební teorie. S nástupem na civilní vojenskou službu ale musel místo opustit. Krátce získával zkušenosti i na konzervatoři v Praze, nicméně tím se jeho profesionální hudební kariéra uzavírá.
Poněvadž je mu však hudba blízká, v Horních Počernicích, kde s rodinou v roce 2001 zakotvili, stáli spolu s manželkou u zrodu chrámové scholy a rozvoje hudební kultury v širším měřítku. Jako předseda občanského sdružení VOX a varhaník kostela sv. Ludmily inicioval a organizačně podporoval obnovu chrámových varhan /nakonec došlo vskutku k zázraku a podařilo se relativně velice rychle nashromáždit cca 3.000.000,- korun a postavit zcela nový nástroj/, organizoval podpůrné benefiční akce atd.
Přestěhováním do Staré Boleslavi na podzim roku 2006 došlo k přerušení možnosti některé iniciativy dále rozvíjet. V září 2008 byl osloven Chrámovým sborem u sv. Jana Křtitele v Lysé nad Labem a přijal uvolněné místo sbormistra.