«
»

2004

18. 6. 2004, 20.30 ‑KONCERT u příležitosti 100. výročí od úmrtí skladatele Antonína Dvořáka

III. nádvo­ří Stát­ní­ho hra­du a zám­ku v Jin­dři­cho­vě Hradci

Pro­gram:

  • A. Dvo­řák : Sym­fo­nie č. 9 e‑moll „Z nové­ho svě­ta“ zám­ku J. Hradec

1. 7. 2004 — 7. česká letní speciální olympiáda

Spor­tov­ní hala v Čes­kých Budějovicích.

Cere­mo­ni­ál zakon­čil Jin­dři­cho­hra­dec­ký sym­fo­nic­ký orchestr a pěvec­ký sbor Perch­ta z Čes­ké­ho Krumlo­va pís­ní spe­ci­ál­ních olym­pi­ád Ucho­p­me šanci

.