«
»

Rostislav Štiftr

účin­ko­vá­ní u orchest­ru od: 8.12.2000 do: spolupracuje