«
»

2005

4. 12. 2005, 17:00 a 19:30 — Adventní koncert 

kap­le sv. Maří Mag­da­le­ny Jin­dři­chův Hradec

18. 12. 2005, 13:00 — Rybova mše

kos­tel Nane­be­vze­tí Pan­ny Marie Jin­dři­chův Hradec

Jin­dři­cho­hra­dec­ký sym­fo­nic­ký orchestr, Pěvec­ký sbor Sme­ta­na, YMCA J.Hradec-pěvecký sbor Jakou­bek, Chrá­mo­vý sbor A. Michny.