«

2002

30. 6. 2002, 21.00 — Letní koncert

diri­gen­ti Andrea Krau­so­váPetr Píša

Pro­gram:

  • G. Ver­di — pře­de­hra k ope­ře Nabuc­co, W.A.Mozart — pře­de­hra k ope­ře Figa­ro­va svatba
  • L.van Beetho­ven — pře­de­hra k ope­ře Egmont, F. Schu­bert — Sym­fo­nie č. 8 (Nedo­kon­če­ná)
  • B. Sme­ta­na — sym­fo­nic­ká báseň Vltava

16. 07. 2002., 18:00

Far­ní kos­tel NOVÁ VČELNICE

Lumír Rataj — trubka

08. 12. 2002, 17:30

kap­le Nej­svě­těj­ší Tro­ji­ce Jin­dři­chův Hradec

Lumír Rataj — trubka

22.12. 2002, 13:00 — Rybova mše

pro­bošt­ský kos­tel Jin­dři­chův Hradec

Jin­dři­cho­hra­dec­ký sym­fo­nic­ký orchestr a sbor