«
»

2007

12. 1. 2007, 19.00 — Novoroční koncert

KD Koru­na

Pro­gram:

  • muzi­kál. a film. melodie

30. 3. 2007 Jarní koncert

sál KD Střel­ni­ce Jin­dři­chův Hradec

diri­gent Jan Bubák, sólis­ta: Tomáš Víšek — klavír

Pro­gram

  • Kla­vír­ní kon­cert (zv.Varšavský) R. Adinsela.
  • Beetho­ve­no­va pře­de­hra .Egmont.
  • orch. sklad­ba .Fin­lan­dia. od J. Sibelia
  • 1. část ze sui­ty Šehe­re­zá­da. N. R. Korsakova
  • 1. část z I. sym­fo­nie Gusta­va Mahlera.

18. 8.2007

jízdár­na Alšo­vy gale­rie Hlu­bo­ká nad Vltavou

diri­gent Petr Píša

13.10.2007, 19.00

sál AJG Hlu­bo­ká nad Vltavou

diri­gent Petr Píša

pořá­dá Rota­ry klub Hlu­bo­ká nad Vltavou

Pro­gram

  • A.Dvořák- Sym­fo­nieč. 9 a moll „Novosvět­ská“

2.12. 2007 Adventní koncert

kos­tel Sv. J. Nepo­muc­ké­ho Hli­bo­ká nad Vltavou

diri­gent Petr Píša

pořá­dá Rota­ry klub Hlu­bo­ká nad Vltavou.