«

Jan Steyer

účinkování u orchestru od: 4.12.2005 do: spolupracuje


pochází z Liberce, studuje obor dirigování na Pražské konzervatoři ( prof. H. Farkač, prof. M. Košler ) a zároveň je studentem ve varhanní třídě Akademie múzických umění v Praze ( prof. J. Popelka, prof J. Tůma ). Kromě hudebně-pedagogické činnosti působí jako dirigent Pražského dívčího sboru, Smíšeného sboru ČVUT, dříve také umělecký vedoucí vokálně-instrumentálního souboru Collegium carmina antiqua a je činný jako varhaník Karlovy univerzity. V srpnu 2005 účinkoval na známém německém hudebním festivalu Berlinfest s Českou filharmonií.